Vi vågar bryta ny mark och
förändra i takt med omvärlden

Att driva verksamhet i dag präglas av nya informationsvägar, snabb digitalisering och förändrade värderingar. Rätt beslut ska fattas som i sin tur ska leda till framgång – oavsett din roll i organisationen.

För våra kunder innebär detta utmaningar men även möjligheter. Det skapar också kontinuerligt behov av utveckling, både vad gäller arbetssätt, tankesätt och affärsmodeller. Frågeställningarna kan till exempel vara; Hur kan vi bäst nå nya kunder och kundtyper, vilka är våra kunders reella behov, har vi rätt affärsmodell och utövar våra chefer och ledare sin roll rätt? Vi på Svensk Företagsutveckling hjälper ditt företag att utvecklas i rätt riktning.

Vad vi erbjuder

CHEF ATT HYRA

Vi tillhandahåller personer som vi hyr ut på interimsbasis i roller som exempelvis VD, CEO, COO och säljchef. Våra chefer arbetar i både fram- och motgångsföretag vilket kräver de olika kompetenser och personligheter vi besitter.

STYRELSELEDAMÖTER

Våra styrelseledamöter har erfarenhet från 15 olika branscher, både inom och utanför Sverige och Norden. Vi är verksamma i både större och mindre bolag, privata och offentliga, ekonomiska föreningar och kooperativa organisationer.

FÖRÄNDRINGSARBETE

Vi har mångårig erfarenhet av att driva förändringsarbete mot uppsatta mål. Både i större såväl som i mindre organisationer, både i framgång/expansion och i motgång.