Vi vågar bryta ny mark och förändra i takt med omvärlden

Att driva verksamhet i dag präglas av nya informationsvägar, snabb digitalisering och förändrade värderingar. Rätt beslut ska fattas som i sin tur ska leda till framgång – oavsett din roll i organisationen.

För våra kunder innebär detta utmaningar men även möjligheter. Det skapar också kontinuerligt behov av utveckling, både vad gäller arbetssätt, tankesätt och affärsmodeller. Frågeställningarna kan till exempel vara;  Hur kan vi bäst nå nya kunder och kundtyper, vilka är våra kunders reella behov, har vi rätt affärsmodell och utövar våra chefer och ledare sin roll rätt?

Våra lösningar

Vi på Svensk Företagsutveckling stärker våra kunder genom att utveckla det som redan är bra och vågar ifrågasätta det som inte fungerar för att hitta nya tankesätt och lösningar. Vi vågar bryta ny mark och förändra i takt med omvärlden. Oavsett om målet är att öka lönsamheten, sänka kostnaderna eller förändra arbetssättet kombinerar vi logik och känsla. Våra arbetsmetoder är jordnära, lättbegripliga och effektiva.

Hur vi når dit

Vi följer utvecklingen mellan olika företag inom och mellan branscher. Vi ser det som vår uppgift att förutsäga våra kunders utmaningar och att därmed kunna guida dem framåt. Genom vår erfarenhet hjälper vi våra kunder att se bortom det uppenbara för att bli än mer framgångsrika. Våra konsulter har egna linjeerfarenheter från förändringsarbete, lönsamhetsförbättringar och förnyade arbetssätt. Det ger Svensk Företagsutveckling både trygghet och innovation i ett.

Kontaktperson

Janne Björck
Epost: janne.bjorck@foretagsutveckling.se
Telefon: 0708-181 321