Våra referenser

Resultat för våra kunder

CASE – CHEF ATT HYRA
Ett företag med 150 anställda inom IT och som också har ett antal tekniska konsulter sökte en ny VD. Under mellantiden hyrs en VD in från oss med uppdrag att öka kund- och medarbetar-nöjdheten, expandera verksamheten och höja lönsamheten. Resultatet, utöver att hålla i den löpande driften är att bolaget vänt och återtagit missnöjda kunder, ökat den interna motivationen och uppnår lönsamhetsmålen.

CASE – STYRELSELEDAMÖTER
Ett ägarlett företag ville öka sin omsättning och komma in på nya marknader. Vidare behövde den ekonomiska rapporteringen utvecklas. En av våra medarbetare går in och arbetar i deras styrelse. Resultatet blir en löpande månadsrapporetring med nyckeltal som används för att styra och utveckla verksamheten. Vidare läggs ett affärsområde ner, personalstyrkan trimmas och lönsamheten återupptas.

CASE – FÖRÄNDRINGSARBETE
Ett företag med miljardomsättning vill förändra sina interna processer, strömlinjeforma inom koncernen och digitalisera utbudet. En av våra medarbetare driver dessa processer. Resultatet är ett nytt sätt att se på de interna flödena, uppnådd koncernoptimering, trimning av logistikfunktionen och en gemensam ledningsgrupp som arbetar för hela koncernens bästa.