Vad vi erbjuder

Olika tjänster – Chef att hyra

CHEF ATT HYRA
Vi tillhandahåller personer som vi hyr ut på interimsbasis i roller som exempelvis VD, CEO, COO och säljchef. Våra chefer arbetar i både fram- och motgångsföretag vilket kräver de olika kompetenser och personligheter vi besitter.

STYRELSELEDAMÖTER
Våra styrelseledamöter har erfarenhet från 15 olika branscher, både inom och utanför Sverige och Norden. Vi är verksamma i både större och mindre bolag, privata och offentliga, ekonomiska föreningar och kooperativa organisationer.

FÖRÄNDRINGSARBETE
Vi har mångårig erfarenhet av att driva förändringsarbete mot uppsatta mål. Både i större såväl som i mindre organisationer, både i framgång/expansion och i motgång.