Chef att hyra

Chef att hyra på interimbasis

CHEF ATT HYRA
Vi tillhandahåller personer som vi hyr ut på interimsbasis i roller som exempelvis VD, CEO, COO och säljchef. Våra chefer arbetar i både fram- och motgångsföretag vilket kräver de olika kompetenser och personligheter vi besitter.

Våra chefer är vana att snabbt kliva in i en ny organisation, förstå verksamheten och snabbt skapa förtroende. Vi har en enkel modell som vi använder för att snabbt komma in i verksamheten och kunna identifiera de åtgärder som ger resultat. Rätt typ och rätt nivå på den interna och externa kommunikationen är ofta en viktig framgångsfaktor bland flera.

 

< Tillbaka till våra tjänster